For å få dekket utgifter til ortopediske hjelpemidler, må din fastlege henvise deg til en spesialist i ortopedisk kirurgi, fysikalsk medisin og rehabilitering, nevrologi, revmatologi, indremedisin, spesialist i pediatri eller en sykehuslege med fullmakt

Spesialisten vurderer ditt behov ut fra din diagnose og de utfordringene du har som følge av denne diagnosen. Tilstanden må være varig (over 2 år) og vesentlig for at man skal kunne søke om dekning til ortopediske hjelpemidler.

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, voksne

kr 655,- pr. par

Egenbetaling, spesialsydd ortopedisk fottøy, barn

kr 395,- pr. par

Stønad til fabrikkmessig fremstilt ortopedisk fottøy

kr 1.565,- pr. par

Egenbetaling fotsenger

kr 450,- pr. par

Maksimal stønad til alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse

kr 740,- pr. par

Proteser og ortoser: Ingen egenbetaling

Ingen betaling