Vi har smitteverntiltakene på plass, og tilbyr et trygt besøk hos oss.

Når du har time, er det viktig at du avbestiller timen hvis du har:

  • feber, hoste, forkjølelse eller tung pust siste uke
  • påvist koronasmitte
  • hatt nærkontakt med noen med påvist koronasmitte siste to uker
  • vært utenlands siste to uker
  • eller av andre årsaker er i karantene

Andre tiltak:

  • Møter presis, og så nært opp til avtalt tid som mulig. Slik bidrar du til at det blir enkelt å holde trygg avstand i venterommet
  • Holder avstand til personale og andre brukere så langt det er mulig
  • Har med ledsager bare hvis det er nødvendig av medisinske årsaker

Velkommen til oss