1. Hjem
  2. Personvern

Personvern

Formålet med lagring av pasientopplysninger er å sikre at du som pasient mottar helsehjelp som er skreddersydd dine behov.

Når du tar kontakt med oss oppretter vi en journal i henhold til Helsepersonelloven (kap. 8, §39-47). Noen opplysninger er vi pliktig å samle inn og lagre, som navn, adresse, telefonnummer, evt. verge, diagnoser, smitterisiko osv. I noen tilfeller skriver vi journalnotater etter din konsultasjon og vi tar vare på dokumenter fra leger, NAV, fysioterapeuter osv.

Uavhengig av om du får hjelpemidler dekket av det offentlige eller om du kjøper innleggssåler eller andre produkter privat vil vi ta vare på avtrykk og personopplysninger og lagrer dette i henhold til Helsepersonelloven.

I noen tilfeller har vi behov for flere detaljer rundt din person enn det som er lovpålagt. Dette er informasjon du selv gir oss frivillig og du kan når som helst be oss om å slette opplysningene. Eksempler på denne type informasjon er bankkontonummer for tilbakebetaling av forskuddsbetaling, midlertidig adresse osv.

Hvor henter vi opplysninger fra?

Opplysninger vi lagrer i vårt journalsystem er hentet fra henvisninger, søknader fra leger eller det blir lagret når du tar kontakt for å bestille time selv, enten ved telefon, e-post eller vårt kontaktskjema på nett.

Vi har ikke tilgang til Folkeregisteret så oppdatering av personopplysninger skjer i kontakt med deg direkte. I situasjoner der det er nødvendig, f.eks. hvis vi får brev i retur pga feil adresse, henter vi adresseopplysninger på nett.

Hvordan lagrer vi opplysningene?

Vi har en databehandleravtale med Fana Data AS som er vår driftsleverandør for IT. Alle personopplysninger lagres på våre egne servere i henhold til gjeldende regelverk, og all data blir kryptert og sikret via VPN.

Noen av de eldste opplysningene er lagret i en lokal database som er forsvarlig innelåst med svært begrenset tilgang. Denne databasen er ikke koblet til nettverk eller internett.

«Office 365» e-mailserver lagres hos Microsoft i Irland og Belgia og er derfor også underlagt EUs personvernlovgiving.

Drevelin Ortopedi AS sine underselskap Wollenbergs Ortopediske AS og Drevelin Ortopedi Sør er også tilknyttet fellesserveren.

Det er kun ansatte i Drevelin Ortopedi AS, Drevelin Ortopedi Sør AS, Wollenbergs Ortopediske AS og våre databehandlere som har tilgang til informasjonen.

Kun relevant personale har tilgang til sensitive opplysninger og alle våre ansatte har signert en taushetserklæring.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Ved forespørsel kan henvisende lege eller annet helsepersonell få utlevert epikrise eller journalutskrift.

Søknad om støtte til ortopediske hjelpemidler sendes NAV for behandling. Her vil følgende opplysninger oppgis: Personalia, kontaktopplysninger, diagnose, beskrivelse av ønsket hjelpemiddel, ortopediingeniørens vurdering samt din signatur.

NAV vil årlig få tilsendt fornyelsespapirer som du signerer ved måltaking eller uthenting av nytt hjelpemiddel.

I forbindelse med kurs og opplæring vil vi av og til ønske å bruke bilder, filmer eller opplysninger fra noen av våre kunder. Hvis vi ønsker å bruke dine opplysninger vil vi alltid innhente samtykke først. Bilder og andre opplysninger vil bli anonymisert for å ivareta din pasientsikkerhet.

Denne type avtale kan du når som helst trekke deg fra og vi vil da straks fjerne dette fra vårt kursmateriell.

Hvor lenge oppbevarer vi personopplysninger?

I henhold til Forskrift om Pasientjournal §14 skal pasientjournalen oppbevares i minimum 10 år etter siste journalføring.

Vedtak fra NAV kan ha gyldighet opp mot 10 år vil vi derfor lagre pasientopplysninger i minimum 10 + 3 år etter siste journalføring.

Opplysninger som frivillig er gitt oss slettes umiddelbart etter ditt ønske.

Hvilke rettigheter har du som pasient og hvilket lands lovverk gjelder?

Du som kunde hos oss har rett til innsyn i din pasientjournal. Er det uriktige opplysninger i journalen har du rett til å kreve retting og/eller sletting.

Det er først og fremst Norges lovverk som gjelder i forbindelse med våre pasientjournaler. I tillegg er vi underlagt EUs personvernlovgiving.

Du har rett til såkalt dataportabilitet og å be om at dine personvernopplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Hvis du mener at dine personopplysninger ikke har vært håndtert på en riktig eller lovlig måte må du ikke nøle med å ta kontakt med oss. Vi besvarer alle henvendelser om dette, enten det omhandler sletting, retting eller annet.

Vi er også alltid interessert i å høre om du synes vi kunne gjort noe bedre i måten vi behandler personopplysninger på.

Deaktiver informasjonskapsler

Vi har lagt ved linker med guide for å deaktivere informasjonskapsler. Vi gjør oppmerksom på at ved nekt av informasjonskapsler kan du risikere at svært mange nettsider ikke vil fungere som normalt.

Meny
Vi bruker informasjonskapsler for å kunne gi deg den beste brukeropplevelsen. Ved å bla videre på siden aksepterer du at slik informasjon benyttes.
Aksepter