Hva er en ortose?

En ortose, eller skinne, er en ekstern støtte som skal erstatte, gjenopprette eller forbedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Ortoser lages spesielt for den kroppsdel eller det ledd ortosen skal omfavne- og utifra hvilken funksjon ortosen skal ha.

Aktuelle funksjoner kan være:

  • Motvirke uønsket bevegelse eller deformitet i ett eller flere ledd
  • Opprettholde ønsket stilling i et ledd
  • Motvirke eller korrigere feilstillinger i ledd
  • Avlaste ledd eller bestemte kroppssegmenter
  • Hjelpe en ønsket bevegelse i et ledd

Tilpasning
av ortoser

Varierte
materialer

Ulike
verktøy

La oss hjelpe deg

Fyll ut skjemaet under. Vi tar kontakt og avtaler nærmere

Avtale time over
telefon?

Meny