Ortoser for ulike kroppsdeler

En ortose er en ekstern støtte som skal erstatte, gjenopprette eller forbedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan. Ortoser lages spesielt for den kroppsdel eller det ledd ortosen skal omfavne- og utifra hvilken funksjon ortosen skal ha.

Aktuelle funksjoner kan være:

  • Motvirke uønsket bevegelse eller deformitet i ett eller flere ledd
  • Opprettholde ønsket stilling i et ledd
  • Motvirke eller korrigere feilstillinger i ledd
  • Avlaste ledd eller bestemte kroppssegmenter
  • Hjelpe en ønsket bevegelse i et ledd

Tilpasning av ortoser

Drevelin Ortopedi kan tilpasse alle typer ortoser til ledd i hele kroppen, eksempelvis skulder, ankel eller håndledd. Tilpasningen starter ved å ta mål, og foreta en funksjonsanalyse. Dette brukes så til å designe og tilpasse ortosen, spesifikt til pasientens behov.

Varierte materialer

Drevelin tilpasser både egenfremstilte og prefabrikkerte produkter til hver brukers individuelle behov. Diagnose, aktivtetsnivå og ønsket funksjonalitet styrer materialvalget. Vi bruker plast, lær, metall, silikon, karbonfiber, stoff osv. De fleste ortoser fremstilles av våre ortopediteknikere i våre produksjonsavdelinger.

Ulike verktøy

Måltakning, fremstilling, tilpassing, evaluering og dokumentasjon av ortosens effekt blir gjennomført ved hjelp av digitale verktøy. Vi har ulike scannere for måltaking.

Tilpasning gjøres eksempelvis ved hjelp av videokamera, tredemøller med tilknyttet analyseverktøy, trykkmålingssystem og vektor-analyser via video. Alt dette tas i bruk for å få best mulig effekt ved tilpasningen av ortosene – og for å optimalisere sluttresultatet.