Ved Haukeland universitetssykehus har vi et tilgjengelig lokale, som benyttes etter avtale.