Drevelin Vestlandet Drevelin Aktiv Drevelin Wollenberg

VIKTIG MELDING TIL DEG SOM KUNDE HOS DREVELIN

Tiltak under covid-19-epidemien

Nye tiltak fra Helsedirektoratet pålegger oss å utsette alle konsultasjoner som ikke er definert som nødvendig helsehjelp. Dette berører vår virksomhet sterkt, men vi forholder oss til tiltak myndighetene gjør for å hindre smitte.

Vi vil tilstrebe å opprettholde akuttberedskap der dette er mulig i henhold til Helsedirektoratets unntaksbestemmelse:

.. å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp. Dette kan for eksempel omfatte pasienter med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt alvorlig sykdom, eller nødvendig behandling for å opprettholde viktig funksjon som ellers kan gå tapt. Dersom slik behandling må gis, skal smitteverntiltak sikre både behandler og pasient fra smitte og sikre at videre smitte til befolkningen unngås.

Vi holder delvis stengt inntil videre for ordinære konsultasjoner, med redusert bemanning og yter fortsatt nødvendig hjelp til våre pasienter.

Dette gjelder fra og med torsdag 19 mars og til og med torsdag 26 mars med mulighet for ytterligere forlenging.

Ta kontakt på 55 20 64 60 hvis det er noe du lurer på, du vil få svar på telefon / ønsker du kontakt med Drevelin Sør ring 4000 48 08

Dersom du har behov for tilbehør eller andre hyllevarer likt det du har benyttet tidligere, kan dette bestilles på telefon og utleveres pr post.

Protese

En protese er en mekanisk eller teknisk erstatning for en manglende kroppsdel. Ingen proteser er like, og våre ortopediingeniører tilpasser proteser til brukerens behov

Ortose

En ortose er en ekstern støtte som skal erstatte, gjenopprette eller forbedre tapt funksjon i et bevegelsesorgan

Fottøy

Vi hjelper deg med å velge, prøve og tilpasse fottøy. Hos oss kan du få spesialsydd fottøy, tilpasset spesialsko, fremstilt fotsenger eller tilpasset spesialsåler.

Kontakt oss

Vi har avdelinger i både Bergen og Kristiansand.